Hexer-Wiki

[Zeigen/Verbergen]

Linie der Cirilla von Cintra[]

Cregennan von Lod[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Cregennan, Lara Dorren
Orte: Lod, Magie-Akademie Mirthe, Rinde, Gyscht
Sonstiges: Zauberer, Weise

Lara Dorren aep Shiadhal[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Lara Dorren, Shiadhal, Cregennan, Cerro, Vridank
Orte: Dreiberg, Tir ná Béa Arainne
Sonstiges: Aen Saevherne, Feainnewedd Blumen

Riannon[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Riannon, Cregennan, Lara Dorren, Cerro, Vridank, Goidemar, die Drillinge von Houtborg (Amavet, Fiona und Adele), Die blutige Falka, Geralt von Riva, Adda, die Weiße
Orte: Dreiberg, Houtborg, Königliche Krypta der Temerischen Monarchen unter dem Alten Herrenhaus in Wyzima
Sonstiges: Der Hexer (Kurzgeschichte)

Goidemar, König von Temerien[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Goidemar, Gardic, Riannon, Amavet, Adda von Cidaris, Cedric von Temerien, Foltest, Adda von Temerien, Adda, die Weiße, Geralt von Riva
Orte: Cidaris, Maribor, Königliche Krypta der Temerischen Monarchen unter dem Alten Herrenhaus in Wyzima
Sonstiges:

Adele[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Adele, Die blutige Falka, Riannon, Fiona, Amavet, Goidemar
Orte: Houtborg, Wyzima, Adele's Hospital, Tempel der Melitele in Wyzima
Sonstiges: Epidemie des Schwarzen Todes in Wyzima 1177, Melitele (Adele als eine Verkörperung der Göttin)

Fiona[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Fiona, Riannon, Goidemar, Amavet, Adele, Coram II, Coram I, Corbett
Orte: Cintra, Cleves, Maribor
Sonstiges: Haus des Raben, Cintrische Dynastie

Coram II, König von Cintra[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Coram II, Coram I, Rigoberta von Lyrien, Fiona, Riannon, Corbett
Orte:
Sonstiges:

Sohn von CORAM I und RIGOBERTA von Lyrien, bestieg CORAM II den Thron von Cintra nach dem Tod seines Vaters im Alter von 35 Jahren, 13 Jahre nach seiner Heirat mit FIONA, Tochter RIANNONs.
Starb im Alter von 42 Jahren an - so wird behauptet - den Verletzungen während eines Ritterturniers. CORAM liebte Turniere und nahm an allen möglichen teil, wobei er eher ein Mann von schwacher Gesundheit war und nicht sehr erfolgreich bei ritterlichen Taten.
Den Thron übernahm nach ihm sein Sohn CORBETT.
(Dyn.Beschr., Corbet II, frei übers. von Dove)

Amavet[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Amavet und die anderen Drillinge von Houtborg, Riannon, Goidemar, Die blutige Falka, Tvilla de Vintre, Ilona Laux-Antille, Tissaia de Vries, Deirdre von Kaedwen, Roger Kameny, Anna Kameny, Liam von Cidaris, Adda von Cidaris, Muriel, Crispin
Orte: Aretusa, Temerisches Grenzland, Königliche Krypta der Temerischen Monarchen unter dem Alten Herrenhaus in Wyzima
Sonstiges: der Mord an Amavet während der Jagd, brutale Hinrichtung von Roger Kameny, Versuch einer Rebellion von temerischen Adligen 1178, militärisches Einschreiten von cidarischen Kräften

Crispin Kameny[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Crispin, Anna Kameny, Muriel, Amavet, Goidemar, Riannon
Orte: Kameny, Metinna
Sonstiges: Haus der Kameny, Heroldsamt, freie Kompanie, Nilfgaarder

Muriel das Liebchen[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Muriel, Amavet, Crispin, Robert von Garramone, Robert von Garramone Jr., Graf Cobus de Ruyter, Jolanta de Ruyter, Julia de Ruyter und Joanna de Ruyter
Orte: Kameny, Garramone
Sonstiges: Haus der Kameny, temerisch-aedirnischer bewaffneter Konflikt

Corbett, König von Cintra[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Corbett, Coram II, Fiona, Riannon, Elen von Kaedwen, Dagorad
Orte: Kaedwen, Cintra
Sonstiges: die Situation am cintrischen Hof während Corbetts "Herrschaft"
Original:

Corbett król CintryQuelle
CORBETT był jedynym synem króla Cintry CORAMA II i FIONY, córki RIANNON. Na tron wstąpił w wieku lat 18. Krótko po koronacji poślubił ELEN, królewnę Kaedwen i miał z nią jedynego syna DAGORADA.
Rządy CORBETTA to bardzo zły okres w historii Cintry. Nie było wcale przesady w słowach pieśni i pamfletów zagranicznych minstreli, którzy dwór cintryjski nazywali chlewem, mordownią, spelunką i zamtuzem. Zaniedbując rządy i politykę zagraniczną, król trawił czas na hulankach, pijaństwach i rozpuście, w tym także sodomskiej. Dworem trzęsły kochanki i faworyty, o sprawach państwowych decydowali kochankowie i faworyci, skarb okradali komilitoni od kielicha i kiecki, poddanych i sąsiadów antagonizowali skorumpowani zausznicy i totumfaccy. Donosiciele pracowali pilnie, opozycja i niezadowoleni szli do więzień, na szafoty lub na wygnanie.
Pod koniec swego życia, w wieku lat zaledwie 30, chory na syfilis CORBETT bywał częściej pijany niż trzeźwy i był marionetką w ręku faworyt i miłośnic. Umarł z przedawkowania jakichś znachorskich leków czy też niepewnych „eliksirów”, ale trucizny też nie wykluczano. Rządy po nim objął syn, DAGORAD.

Übersetzung:

Corbett, König von Cintra
CORBETT war der einzige Sohn des Königs von Cintra, CORAM II, und FIONA, der Tochter RIANNONs. Er bestieg den Thron im Alter von 18 Jahren. Kurz nach seiner Krönung heiratete er ELEN, Prinzessin von Kaedwen, mit der er einen einzigen Sohn hatte, DAGORAD.
Die Regierungszeit CORBETTs ist eine sehr schlechte Periode in der Geschichte Cintras. Es war keine Übertreibung, dass das Haus Cintra in den Worten der Lieder und Pamphleten ausländischer Minnesänger ein Saustall genannt wurde, eine Spelunke und Bordell. Er vernachlässigte die Regierung und Außenpolitik, stattdessen verplemperte der König seine Zeit mit Gelagen, Saufereien und Orgien, einschließlich sodomistischen. (...)
Am Ende seines Lebens, im Alter von nur 30 Jahren, war der an Syphilis leidende CORBETT häufiger betrunken als nüchtern und war eine Marionette in den Händen der Favoriten und Geliebten. Er starb an einer Überdosis von einigen quaksalberischen Medikamenten oder vielleicht auch "Eliksiren", aber ein Gift ist auch nicht ausgeschlossen. Die Regentschaft übernahmen sein Sohn, DAGORAD.
(Dyn.Beschr., Corbett, frei übers. von Dove)

Elen von Kaedwen[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Elen (ursprünglich: Elaine) von Kaedwen, Coram II, Corbett, Benda, Dagorad
Orte: Cintra, Ard Carraigh
Sonstiges: die Situation am cintrischen Hof während Corbetts "Herrschaft"

Dagorad[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Dagorad, Corbett, Elen von Kaedwen, Dagread, Adalia
Orte: Cintra, Brugge, Verden, Sodden, Kovir, Kaedwen, Temerien
Sonstiges: Dagorads Machtübernahme
Original:Quelle

Jedyny syn króla CORBETTA i ELEN Kaedweńskiej - pierwszy w historii Cintry, który nie nosił imienia na C. Podobno jego ojciec był zbyt pijany, by zwrócić uwagę, że królowa ELEN nazwała syna lekko tylko zmienionym imieniem jej własnego dziadka, króla Kaedwen Dagreada. A potem już była za późno.
DAGORAD wstąpił na tron Cintry w wieku lat 12. Czas jego rządów to jedna wielka i uporczywa walka o odbudowanie opinii, którą krajowi i dynastii zapaprał CORBETT. Walka ta nie zawsze i nie wszędzie zakończyła się zwycięsko. Nie tylko wśród sąsiadów, takich jak Brugge, Verden czy Sodden, ale i w krajach tak odległych jak Kovir czy Kaedwen, panowała opinia, że "niedaleko pada jabłko od jabłoni", a DAGORAD na dworze ojca nie mógł nauczyć się niczego poza pijaństwem, łajdactwem i rozpustą. Opinia ta nie miał z rzeczywistością niczego wspólnego, DAGORAD był w każdym względzie istnym zaprzeczeniem ojca - był chłopcem spokojnym i statecznym, mężczyzną skromnym i rozważnym, mężem i ojcem kochającym, politykiem spokojnym i inteligentnym.
Ciężką - i w finalnym efekcie krwawą - walkę musiał DAGORAD stoczyć na własnym podwórku. Aroganccy faworyci, rozwydrzone faworyty, rozbestwieni totumfaccy i zmanierowani zaszczytami komilitoni CORBETTA ani myśleli schodzić ze sceny po śmierci króla, ani myśleli ustępować i akceptować nowych porządków. Myśleli, że łatwo okręcą sobie młodzika dookoła palca, a jeśli będzie trzeba, to się po prostu z nim rozprawią. Sroga ich czekała niespodzianka. Młody król zadziałał energicznie i szybko, a że znalazł poparcie wielu poddanych, w tym wojska, wkrótce głowy rokoszan potoczyły się z szafotu.
Żoną DAGORADA została - dość niespodziewanie - pochodząca z Temerii księżna, atrakcyjna wdówka ADALIA zwana „Wróżką”. Ich jedynym dzieckiem była CALANTHE.
Jedynym, co DAGORAD odziedziczył po niesławnej pamięci ojcu, było zamiłowanie do łowów. I to go zgubiło. W wieku lat zaledwie 34 odniósł na polowaniu lekkie z pozoru skaleczenie, zaniedbał je i zmarł na zakażenie krwi.

Übersetzung:

Der einzige Sohn von König CORBETT und ELEN von Kaedwen - der erste in der Geschichte von Cintra, der keinen Namen mit "C" trug. Anscheinend war sein Vater zu betrunken, um zu bemerken, dass Königin ELEN ihrem Sohn nur einen leicht geänderten Namen nach ihrem eigenen Großvater gegeben hatte, König Dagread von Kaedwen. Und dann war es schon zu spät.
DAGORAD bestieg im Alter von 12 Jahren den Thron von Cintra. Seine Regierungszeit war ein großer und anhaltender Kampf, um die Meinung wieder aufzubauen, dass CORBETT um das Land und die Dynastie verwirkt hatte. Dieser Kampf hat nicht siegreich und nicht überall geendet. Nicht nur unter Nachbarn wie Brügge, Verden oder Sodden, sondern auch in so fernen Ländern wie Kovir oder Kaedwen herrschte die Meinung, dass "ein Apfel nicht weit vom Stamm fällt" und dass DAGORAD am Hof ​​seines Vaters nichts weiter lernen konnte außer Trunkenheit, Schurkerei und Ausschweifung. Diese Meinung hatte nichts mit der Realität zu tun, DAGORAD war in jeder Hinsicht ein echter Widerspruch seines Vaters - er war ein ruhiger und stabiler Junge, ein bescheidener und umsichtiger Mann, ein Ehemann und Vater, ein ruhiger und intelligenter Politiker.
Der schwere - und letztendlich blutige - Kampf musste von DAGORAD in seinem eigenen Hinterhof geführt werden. Arrogante Favoriten, empörte Favoriten, ausgelassene Faktotum und von Ehren geprägte CORBETT-Komilitonen dachten weder daran, die Bühne nach dem Tod des Königs zu verlassen, noch die neue Ordnung aufzugeben oder anzunehmen. Sie dachten, sie würden den Jungen leicht um ihren Finger wickeln, und wenn nötig, würden sie sich nur um ihn kümmern. Eine grimmige Überraschung erwartete sie. Der junge König handelte energisch und schnell, und nachdem er die Unterstützung vieler Untertanen, einschließlich der Armee, gefunden hatte, rollten bald die Köpfe der Rebellen vom Schaffott.
Die Frau von DAGORAD war - ganz unerwartet - die Herzogin von Temeria, die attraktive Witwe ADALIA, bekannt als "Fee". Ihr einziges Kind war CALANTHE.
Das einzige, was DAGORAD aus der berüchtigten Erinnerung seines Vaters geerbt hatte, war seine Liebe zur Jagd. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Im Alter von nur 34 Jahren erlitt er bei der Jagd eine scheinbar geringfügige Wunde, vernachlässigte diese und starb an einer Blutvergiftung.
(Dyn.Beschr., Dagorad, frei übers. von Dove)

Adalia die Gerechte[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Adalia, Robert von Garramone, Muriel, Tissaia de Vries, Bienvenu La Louve, Ragbard, Dagorad, Corbett, Amavet, Fiona, Lara Dorren, Ciri, Calanthe, Pavetta, Duny
Orte: Garramone, Aretusa, Ellander, Cintra, Verden, Aedirn, Lyrien, Nazair, Thanedd
Sonstiges: politische Intrigen von Adalia und Bienvenu, die Situation am cintrischen Hof während Corbetts "Herrschaft", magische Fähigkeiten von Adalia

Calanthe[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Calanthe, Dagorad, Adalia, Fiona, Riannon, Roegner de Salm, Meve, Pavetta, Ervyll, Venzlaw, Eist Tuirseach, Duny, Emhyr var Emreis
Orte: Chosébuz, Nazair, Ebbing, Salm, Verden, Brugge, Skellige, Marnadal (Tal)
Sonstiges: Schlacht von Chosébuz, Schlacht von Marnadal, Massaker von Cintra, Pazifikatoren von Gemmery

Roegner von Ebbing[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Roegner, Calanthe, Pavetta
Orte: Salm (Stadt), Salm, Tonnerre, Cintra, Ebbing, Nilfgaard
Sonstiges:

Eist Tuirseach[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Eist, Calanthe, Crach an Craite
Orte: Skellige-Inseln, Marnadal (Tal)
Sonstiges: die Titel "König" und "Jarl" auf den Skellige-Inseln, Schlacht von Marnadal

Pavetta[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Pavetta, Calanthe, Roegner, Duny, Geralt von Riva, Ciri
Orte: Sedna-Tief
Sonstiges: Gesetz der Überraschung

Duny[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Duny, Roegner, Pavetta, Calanthe, Geralt von Riva, Eist Tuirseach, Akerspaark, Codringher, Jakob Fenn
Orte: Maecht, Nilfgaard, Skellige-Inseln, Sedna-Tief
Sonstiges: Gesetz der Überraschung, die Eroberung von Maecht, der Fluch

Cirilla[]

Enthält Erwähnungen über:
Personen: Cirilla, Pavetta, Duny, Calanthe, Windhalm von Attre, Kistrin, Ervyll, Radovid V, Wisimir II, Hjalmar, Crach an Craite, Olaf Stigvason
Orte: Skellige-Inseln, Attre, Verden, Brokilon, Redanien
Sonstiges: Hochzeitspläne